ABC Administratiekantoor / Interim Management

ABC Administratiekantoor verzorgt de administratie en belastingaangiften voor mkb-ondernemers, stichtingen, verenigingen en particulieren.
Daarnaast worden interim-opdrachten verricht op financieel-administratief en bedrijfseconomisch gebied.
Vanuit het voeren van de administratie kan geadviseerd worden op het gebied van de bedrijfsvoering. Werkprocessen kunnen worden doorgelicht en beschreven.

Onder de naam ABC Interim Management worden activiteiten ontplooid op het gebied van managementadvisering en -ondersteuning en interim (project-)management voor m.n. organisaties in de non-profit sector en bij de overheid.

Missie
Administratiekantoor:
Het ondersteunen en verbeteren van de bedrijfsvoering van organisaties.
Mijn uitdaging is het om organisaties te mogen begeleiden bij het ontwikkelen
van een goede bedrijfs-voering en een goed ingerichte administratie.

Interim Management:
Het (bege)leiden van (veranderprocessen in) organisaties.

Visie
Administratiekantoor:
Goede bedrijfsvoering en transparante administratie zijn basisvoorwaarden voor succesvol ondernemen - óók in de non-profit sector. Al te vaak worden deze gezien als sluitpost.
Ook is er soms onvoldoende samenhang tussen administratie en bedrijfsprocessen.

Interim Management
:
Wanneer mensen het doel kennen, willen ze ook de verantwoordelijkheid nemen om er te komen.
Als interimmer ben ik een voorbijganger die een tijdje meeloopt.
Ik kan mee de weg banen, die de mensen binnen de organisatie daarna zelfstandig verder lopen.


Luuk Lahaije

 
Geen kapsones. Hands-on. Positief kritisch.
Stelt stevige eisen aan zichzelf en aan anderen vanuit zijn geloof in de mogelijkheden van mensen.
Wordt enthousiast als hij sturing kan geven aan verbeterings- en veranderingsprocessen. Niet het proces als zodanig staat hierbij centraal, maar het nagestreefde doel én het “meekrijgen” van anderen binnen de organisatie. Samen met de klant verder komen, dát is de kick!
Streeft als leidinggevende in een organisatie ernaar om ook bij medewerkers groei te bevorderen. 

Zie ook mijn profiel op LinkedIn