Interim management

Soms doet zich in een organisatie de noodzaak voor om tijdelijk een beroep te doen op een interim-manager.

Redenen kunnen zijn het overbruggen van een managersvacature wegens ziekte of vertrek, of het doorvoeren van een herstructurering in de organisatie.

Met name in een overgangsfase die samenhangt met een reorganisatie kan het inzetten van een buitenstaander nuttig zijn omdat hij/zij niet gehinderd wordt door oud zeer of oude tegenstellingen binnen een organisatie.

Advies

Hebt u er behoefte aan uw organisatie eens kritisch te (laten) bekijken en/of advies in te winnen ter verbetering van de administratieve organisatie? Neemt u dan contact op, wij zijn u graag van dienst.